RADA NADZORCZA
Hubert Andrzej Janiszewski

Hubert Andrzej Janiszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Hubert Janiszewski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, ukończył VSE w Pradze oraz Szkołę Główną Planowania i Statystyki (SGPiS, obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie.

Pan Hubert Janiszewski kolejno pracował:

 • w latach 1966 – 1973 – „Polservice”;
 • w latach 1973 – 1983 – United Nations Industrial Development Organization w Wiedniu (UNIDO);
 • w latach 1983 – 1988 – Ministerstwo Handlu Zagranicznego;
 • w latach 1989 – 1990 – Agencja Inwestycji Zagranicznych, jako wiceprezes;
 • w latach 1990 – 1991 – Polska Investment Company Ltd w Londynie jako członek zarządu;
 • w latach 1992 – 1998 – HSBC Financial Services, jako Prezes Zarządu;
 • w latach 1998 – 1999 – Bankers Trust Co. w Londynie jako Managing Director;
 • w latach 1999 – 2002 – Deutsche Bank AG w Londynie jako Managing Director.

Aktualnie pełni funkcję w Radzie Nadzorczej (RN) Spółek:

 • Mediacap S.A., jako przewodniczący RN;
 • Elstaroils S.A. , jako przewodniczący RN;
 • DB Securities S.A., jako przewodniczący RN;
 • Deutsche Bank Polska S.A., jako wiceprzewodniczący RN;
 • Deutsche Bank PBC S.A., jako wiceprzewodniczący RN;
 • Pelion Health Care Group, jako wiceprzewodniczący RN.
Piotr Jerzy Freyberg

Piotr Jerzy Freyberg

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Freyberg posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Piotr Freyberg kolejno pracował:

 • w latach 1965 – 1972 – SGPiS, jako asystent i adiunkt;
 • w latach 1972 – 1986 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako dyrektor Departamentu Międzynarodowych Organizacji;
 • w latach 1986 – 1991 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, jako Stały Przedstawiciel Polski w GATT;
 • w latach 1992 – 2006 – 3M Poland sp. z o.o., jako dyrektor generalny;

Od 2007 roku pełni funkcję jako Dyrektor ds. Rozwoju w 3M Wrocław.

Marek Dariusz Rocki

Marek Dariusz Rocki

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Rocki posiada tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskany na Wydziale Finansów i Statystki SGPiS.

Pan Marek Rocki kolejno pracował:

 • w latach 1977 – 1978 – Zjednoczony Przemysł Piwowarski w Warszawie, jako specjalista ds. Planowania i Analiz Ekonomicznych;
 • w 1981 roku – Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, jako specjalista;
 • w latach 1981 – 1989 – SGPiS, jako adiunkt;
 • w latach 1989 – 1991 – SGPiS, jako docent;
 • w latach 1989 – 1996 – Komisja Planowania w Centralnym Urzędzie Planowania, Zespół Studiów i Planów Długookresowych, następnie Departament Polityki Przestrzennej i Regionalnej, jako główny specjalista;
 • w latach 1990 – 1993 – SGPiS, jako prorektor ds. Dydaktyczno Wychowawczych i Komputeryzacji;
 • w latach 1991 – 1992 – SGPiS, jako dziekan Studium Podstawowego;
 • w latach 1993 – 1996 – SGPiS, jako prorektor ds. Zarządzania;
 • w latach 1996 – 1999 – SGPiS, jako dziekan Studium Dyplomowego;
 • w latach 1999 – 2005 – SGPiS, jako rektor;
 • w latach 2005 – 2006 – Przewodniczący Rady Służby Cywilnej;

Od 2003 roku jest Prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego i Członkiem Zarządu PKOL. Od 2005 roku pełni funkcję Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jerzy Jan Kak

Jerzy Jan Kak

Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Kak posiada tytuł magistra ekonomii: ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pan Jerzy Kak kolejno pracował:

 • w latach 1976 – 1999 – Huta Aluminium KONIN S.A. w Koninie, od 1990 jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny (CEO);
 • w latach 1999 – 2000 – K&K Investment (własna działalność doradztwa gospodarczego);
 • w latach 2000 – 2002 – Huta Szkła „Ujście” S.A., jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2002 – 2006 – Electrabel Połaniec, jako Prezes Zarządu (2007-2009 – Electrabel Polska S.A. jako Wiceprezes Zarządu);

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Veolia Energia Łódź S.A.

Zbigniew Łapiński

Zbigniew Łapiński

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Łapiński posiada tytuł magistra ekonomii. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Zbigniew Łapiński pracował:

 • w latach 1993 – 1996 – Organizacja Narodów Zjednocznych ds. Rozwoju Przemysłowego, jako menadżer ds. Promocji Inwestycji;
 • w latach 1996 – 2011 – Creditanstalt Securities (do 1997 roku) oraz w Deutsche Bank, jako analityk giełdowy;
 • w latach 2001 – 2004 – Netia S.A., jako Zastępca Dyrektora Finansowego, następnie członek zarządu.

Zbigniew Łapiński zasiadał w Radach Nadzorczych Śnieżka S.A. oraz Unimil S.A.