DZIAŁALNOŚĆ

Cognor Oddział HSJ w Stalowej Woli (HSJ) utworzona w wyniku procesu przekształceń organizacyjno – własnościowych wchodzi w skład polskiej grupy kapitałowej COGNOR S.A.  i kontynuuje 75-letnią tradycję produkcji stali jakościowych oraz wyrobów walcowanych.Produkujemy w ciągu roku ok. 250 różnych gatunków stali i ich odmian odlewanych na urządzeniu do ciągłego odlewania (COS)  i we wlewnice. Udział stali odlewanej na urządzeniu COS wynosi ok 95%.  Stal odlewana na COS stanowi głównie wsad przeznaczony na wyroby długie: kęsy kwadratowe, kęsiska kwadratowe, pręty okrągłe oraz blachy arkuszowe. Pełna baza gatunkowo-wymiarowa produktów zawierająca wlewki z COS, wlewki odlewane we wlewnice, wyroby długie oraz płaskie obejmuje ok. 11000 pozycji. Realizujemy dostawy w kraju i zagranicą dla branży motoryzacyjnej, wydobywczej, budownictwa, maszynowej oraz obronnej.

Wysoką jakość naszych wyrobów potwierdzają liczne certyfikaty i uznania wiodących Towarzystw Klasyfikacyjnych w zakresie procedur stosowanych przy produkcji i odbiorze produkcji stali, półwyrobów i prętów. HSJ wprowadziła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem pracy spełniający wymagania normy ISO 9001:2008. 

Skutecznie realizowana strategii rozwoju firmy, zaangażowanie pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania sprawia, że  dziś HSJ produkuje ok. 200  tysięcy ton wyrobów, przy których pracuje ponad 600 osób.

Cognor SA Oddział HSJ w Stalowej Woli
Siedziba i adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1
Telefon Sekretariat: +48 (15) 813 51 84
Telefon Biuro Sprzedaży:
Kraj: +48 510 223 235;
Export:  +48 508 032 817
Fax: +48 (15) 844 23 06; +48 (15) 813 46 42
E-mail: hsj@hsjsa.com.pl 
Internet: http://hsjsa.pl