STRATEGIA

Strategia

Celem Grupy Cognor jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez maksymalizację rentowności Grupy przy jednoczesnym dążeniu do budowania zdolności dywidendowej.

Cognor Holding jest zintegrowanym pionowo producentem stali, co oznacza, że samodzielnie pozyskuje złom, stanowiący główny surowiec niezbędny do produkcji, następnie przetapia go do postaci płynnej, która po oczyszczeniu i wzbogaceniu w odpowiednie dodatki nabiera cech stali.

Grupa Cognor jest producentem wyrobów stalowych realizującym zamówienia w szerokim zakresie gatunkowym, obejmującym wyroby zarówno ze stali podstawowych jak i stopowych, a także w zakresie nietypowych produktów, takich jak blachy pancerne (w tym dla kołowych transporterów opancerzonych Rosomak), żaroodporne oraz stal nierdzewną.

Elastyczność Grupy w zakresie oferowanego asortymentu wynika ze specjalizacji poszczególnych zakładów produkcyjnych (stalowni oraz walcowni).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w działalności w branży wyrobów stalowych Grupa jest szeroko rozpoznawalna zarówno na rynku polskim, jak i europejskim. Cognor zarządzany jest przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę kierowniczą, która dysponuje wszechstronną wiedzą w zakresie produkcji wyrobów stalowych i bogatym doświadczeniem branżowym, co pozwala Grupie na odpowiednie identyfikowanie trendów rynkowych, utrzymanie stabilnej relacji z klientami oraz zdolności do pozyskiwania nowych klientów.