Hubert Janiszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Rocki

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Freyberg

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Kak

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Łapiński

Sekretarz Rady Nadzorczej