DZIAŁALNOŚĆ

OM Szopienice powstała w 2001 roku w procesie restrukturyzacji Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., której początki sięgają 1834 roku.

 

Specjalizujemy się w produkcji:

– odlewniczych stopów miedzi w postaci wałków i tulei, o zakresie średnic zewnętrznych 20-120mm i długości do max 4000mm,

– odlewniczych stopów cynku w postaci gąsek (np. ZAMAK),

– zapraw ocynkowniczych w postaci bloków, dedykowanych do cynkownia ogniowego.

 

W celu zapewnienia ciągłej poprawy jakości produkowanych wyrobów, w 2003 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.

Obecnie, ponad połowa odlewanych wyrobów sprzedawana jest do zagranicznych zakładów produkcyjnych specjalizujących się w produkcji złączek instalacyjnych. Produkcja wysokiej klasy wyrobów, jest możliwa dzięki stałym inwestycjom mającym na celu unowocześnienie parku technologicznego. W 2011 roku została uruchomiona nowa linia produkcyjna do odlewania ciągłego, w 2016 kolejna, a obecnie realizowany jest projekt we współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych dotyczący opracowania efektywnego ekonomicznie procesu recyklingu niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów w ramach programu NCBiR.

 

Laboratorium

Dzięki posiadaniu spektralnego laboratorium podczas procesu odlewania, wszystkie wyroby podlegają ciągłej kontroli na skład chemiczny.

Oprócz stałej kontroli procesu własnego, laboratorium świadczy usługi podmiotom zewnętrznym w zakresie analiz stopów miedzi oraz cynku.

Najnowsze aparatura spektralna oraz wysokie kwalifikacje personelu laboratorium gwarantują szybkie oraz precyzyjne analizy.

 

Środowisko

Posiadamy pozwolenie zintegrowane, obejmujące instalację typu IPPC (gniazda odlewnicze) oraz instalacje pomocnicze jak również zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku złomów metali nieżelaznych. Obecnie, wyroby z brązu produkowane są w min. 90% z odpadów metali nieżelaznych, powodują znaczącą oszczędność surowców naturalnych.

Instalacja przez nas eksploatowana spełnia wymagania BAT w zakresie produkcji metali z surowców wtórnych. Stosowane procesy produkcyjne są małoodpadowe, bezściekowe i niskoemisyjne.

Nasza świadomość w zakresie ochrony środowiska przyczynia się do poprawy jakości życia w aspekcie ochrony zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwoju społecznego, pielęgnując tradycje zawodowe branży odlewniczej przy jednoczesnym wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

 

Cognor SA Oddział OM Szopienice w Katowicach

Siedziba i adres: ul. Ks. Mjra K. Woźniaka 24, 40-389 Katowice

Telefon +48 (32) 606 89 00

Dział handlowy +48 (32) 606 89 17

E-mail: oms@oms.com.pl

E-mail: handel@oms.com.pl

Internet www.oms.com.pl