DZIAŁALNOŚĆ

Ferrostal Łabędy to firma założona w 1993 roku, kontynuująca ponad stuletnią tradycję hutnictwa stali w mieście Gliwice położonym na terenie województwa śląskiego, będącego przemysłowo najbardziej rozwiniętym regionem Polski.

Długoletnie doświadczenie w branży hutniczej, świetnie wyszkolony personel oraz nowoczesne wyposażenie techniczne sprawiają, że Ferrostal jest zakładem produkującym stale o najwyższych parametrach jakościowych, potwierdzonych szeregiem branżowych certyfikatów. Naszym podstawowym produktem są stale we wlewkach o przekroju kwadratowym, prostokątnym i okrągłym ze stali węglowych, niskostopowych oraz stali z mikrododatkami. Zaawansowana technologia, efektywność kosztowa, jak również elastyczność procesowa pozwala nam na produkcję bardzo szerokiego wachlarza gatunków stali w krótkich seriach. Nasze wyroby znajdują zastosowanie między innymi w segmencie motoryzacyjnym, wydobywczym produkcji rur i wyrobów kutych. Znacząca część wytwarzanej przez Ferrostal stali podlega dalszemu przetworzeniu na produkty finalne w naszej walcowni, na którą składają się trzy linie walcownicze produkujące szeroki asortyment wyrobów długich, gorącowalcowanych. Posiadane wyposażenie techniczne oraz właściwa organizacja produkcji pozwalają nam na osiąganie bardzo dobrej jakości wyrobów oraz sprawną obsługę klientów, zarówno w odniesieniu do małych, jak i dużych zamówień. Walcownia korzysta w całości ze wsadu stalowni Ferrostalu, co gwarantuje najwyższą jakość produktu. Posiadamy unikalną technologię walcowania nawrotnego, która umożliwia osiąganie struktury materiału o wyjątkowych parametrach wytrzymałościowych. Pozwala to nam na specjalizację w produkcji prętów płaskich i okrągłych z przeznaczeniem do obróbki cieplnej , na wyroby konstrukcyjne jakościowe oraz stali resorowych. Laboratorium zakładowe prowadzi działalność w zakresie badań stali surowej, wyrobów stalowych, surowców i odpadów hutniczych oraz wód i ścieków. 

Laboratorium

Ferrostal Łabędy posiada zaawansowane technicznie laboratorium w skład którego wchodzą:

  • Laboratorium chemiczne, posiadające Pracownię Analiz Stali,
  • Pracownia Analiz Materiałów Niemetalicznych oraz Pracownię Wód i Ścieków.
  • Laboratorium Metaloznawcze posiadające: Warsztat Przygotowania Prób Pracownię Badań Wytrzymałościowych i       Metalograficznych.

Laboratorium spełnia wymagania norm: DIN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN/IEC 17025:2000

Ochrona Środowiska

Ferrostal Łabędy z punktu widzenia ochrony środowiska eksploatuje 2 instalacje:  elektrostalowni i walcowni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada, wydane przez Wojewodę Śląskiego, dla instalacji elektrostalowni pozwolenie zintegrowane, a dla instalacji walcowni i części zakładu poza instalacjami decyzję na wytwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Emisja pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego z eksploatowanych instalacji nie przekracza 10% wartości dopuszczalnych. W pozwoleniu zintegrowanym ujęto zgodę na odzysk odpadów metali przyjmowanych od innych posiadaczy w tym odpady opakowań metalowych, metalowe elementy zużytych samochodów i metalowe części zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Eksploatowane są zamknięte obiegi wody technologicznej.

Cognor SA Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach
Siedziba i adres: ul. Anny Jagiellonki 47, 44-109 Gliwice
Telefon: +48 (32) 234 76 00
Fax: +48 (32) 234 76 50
E-mail: biuro@ferrostal.com.pl 
Internet: www.ferrostal.com.pl