HISTORIA
2016 zmiana nazwy na Cognor Holding S.A
2014 przejęcie pakietu kontrolnego akcji spółki Profil S.A.
2014 refinansowanie zadłużenia i emisja Obligacji Zabezpieczonych i Zamiennych
2011 reorganizacja Grupy poprzez sprzedaż polskiej i zagranicznej części biznesu dystrybucyjnego, zmiany obszaru działalności i nabycia spółki Złomrex, Cognor S.A. staje się jednostką dominującą Grupy
2009 konsolidacja i integracja działalności dystrybucyjnej
2009 połączenie ze spółką Cognor Górnośląski sp. z o.o. (poprzednio Centrostal Górnośląski sp. z o.o.)
2009 zmiana nazwy na Cognor S.A. i przeniesienie siedziby Spółki z Gdańska do Katowic
2009 połączenie Centrostalu S.A. ze spółką Złomrex Steel Services S.A., posiadającej spółki działające w obszarze dystrybucji wyrobów hutniczych w Austrii oraz innych krajach Europy Środkowej
2008 połączenie z Centrostalem Opole S.A.
2008 nabycie 77,44% akcji Florian Podkarpacie S.A
2007 nabycie 100% akcji Stalexport S.A.
2007 nabycie 100% udziałów w spółkach: Centrostal Górnośląski sp. z o.o. oraz Centrostal Opole S.A.
2006 nabycie przez Złomrex S.A. kontrolnego pakietu Centrostalu S.A. (64,4%)
2002 otwarcie przedstawicielstwa, a następnie oddziału w Warszawie, zajmującego się przetwórstwem stali zbrojeniowej
2001 zakup oddziału w Kwidzynie
1997 publiczna oferta akcji spółki i debiut Centrostalu S.A. na GPW w Warszawie
1997 zakup oddziału w Olsztynie
1996 zakup oddziału w Gdyni
1994 zakup oddziału w Słupsku
1993 zakup oddziału w Elblągu
1991 prywatyzacja PPOWH i przejęcie działalności przez spółkę Centrostal S.A. w Gdańsku
1946 powstanie Państwowego Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Gdańsku (PPOWH)