DZIAŁALNOŚĆ

Cognor Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie należy do ścisłej krajowej czołówki producentów wyrobów stalowych długich walcowanych na gorąco:

  • teowników
  • prętów żebrowanych
  • kątowników równoramiennych
  • kątowników nierównoramiennych
  • prętów płaskich
  • prętów kwadratowych
  • prętów okrągłych gładkich.

Ponadto oddział oferuje pręty do zbrojenia betonu – zarówno żebrowane, jak i gładkie – w ramach usługi walcowniczej, polegającej na wykonaniu na zlecenie klienta wyrobów gotowych z dostarczonego przez niego wsadu.

Klientami oddziału są największe polskie hurtownie stali, przedsiębiorstwa branży budowlanej i konstrukcyjnej, ale także niewielkie firmy rodzinne zajmujące się kowalstwem artystycznym i odbiorcy indywidualni. Oddział odnotowuje systematyczny wzrost sprzedaży wyrobów własnych w krajach Europy Środkowej i Zachodniej oraz krajach bałtyckich. Na przestrzeni minionego okresu działalności Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie przeszedł ewolucję w zakresie struktury asortymentowej produkcji. Uwarunkowania rynku sprawiły, że oddział uruchamiał stopniowo produkcję coraz to nowych wyrobów: prętów kwadratowych, prętów płaskich oraz kątowników nierównoramiennych, które to stanowią dziś łącznie ponad 50% produkcji i sprzedaży wszystkich wyrobów.

Sieć dogodnych dróg dojazdowych, własne bocznice kolejowe oraz rozbudowany plac manewrowy gwarantują Klientom oddziału szybki i sprawny załadunek oraz ekspedycję wyrobów.

Cognor SA Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie
Siedziba i adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
Telefon: +48 (12) 680 24 00
Fax: +48 (12) 680 24 05
E-mail: info.pr@ferrostal.com.pl
Internet: www.ferrostal.com.pl