KALENDARIUM INWESTORA
Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne Data
Raport roczny za 2020 r. 01.03.2021
Raport kwartalny za I kwartał 2021 r. 30.04.2021
Raport półroczny za I półrocze 2021 r. 13.08.2021
Raport kwartalny za III kwartał 2021 r. 29.10.2021