KALENDARIUM INWESTORA
Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne Data
Raport kwartalny za I kwartał 2024 r. 15.05.2024
Raport roczny za 2023 r. 23.04.2024
Raport półroczny za I półrocze 2024 r. 16.08.2024
Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. 30.10.2024