Przemysław Sztuczkowski

Prezes Zarządu Cognor Holding S.A.

Przemysław Grzesiak

Wiceprezes Zarządu Cognor Holding S.A.

Krzysztof Zoła

Członek Zarządu Cognor Holding S.A.

Dominik Barszcz

Członek Zarządu Cognor Holding S.A.