STRUKTURA AKCJONARIATU

Aktualna struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów na WZA
4Workers Sp.z o.o. 127 654 997
74,47% 127 654 997
74,47%
Przemysław Sztuczkowski
4 886 771
2,85%
4 886 771
2,85%
Pozostali akcjonariusze 38 878 895
22,68% 38 878 895
22,68%
 Razem  171 420 663
100% 171 420 663
100%


Dane ogólne:

Liczba akcji: 171 420 663
Liczba głosów na WZA 171 420 663
Kapitalizacja 257 130 994,50 zł
Cena nominalna akcji 1,50 zł