STRUKTURA AKCJONARIATU

Aktualna struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów na WZA
PS HoldCo Sp.z o.o. 117 402 495
68,49% 117 402 495
68,49%
Pozostali akcjonariusze 54 018 468
31,51% 54 018 468
31,51%
 Razem  171 420 663
100% 171 420 663
100%


Dane ogólne:

Liczba akcji: 171 420 663
Liczba głosów na WZA 171 420 663
Kapitalizacja 257 130 994,50 zł
Cena nominalna akcji 1,50 zł