Zarząd i Rada Nadzorcza
ZARZĄD

Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu

Przemysław Grzesiak – Wiceprezes Zarządu

Dominik Barszcz – Członek Zarządu

Krzysztof Zoła – Członek Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Waldemar Sztuczkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anita Sztuczkowska – Członek Rady Nadzorczej

Kamila Barszcz – Członek Rady Nadzorczej