Zarząd i Rada Nadzorcza
ZARZĄD

Przemysław Sztuczkowski – Prezes Zarządu

Przemysław Grzesiak – Wiceprezes Zarządu

Dominik Barszcz – Członek Zarządu

Krzysztof Zoła – Członek Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Freyberg – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Welc – Członek Rady Nadzorczej

Stefan Dzienniak – Członek Rady Nadzorczej