Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
Cognor Holding SA 114 014 300 94,38%
Huta Łabędy SA 6 631 592 5,49%
Osoby fizyczne 148 775 0,13%
Razem 120 794 667 100%